Online fakturační software pro podnikatele a malé podniky 

Facebook Google Maps RSS

Evidence plateb

Sledování neuhrazených faktur je základní funkcí systému fakturace.cz. Základními nástroji ke sledování plateb jsou:

  • Přehledy stavu plateb u jednotlivých faktur
  • Faktury po splatnosti
  • Poznámky k platbám
  • Evidence data úhrady
  • Platební historie zákazníků
Home Popis systému Evidence plateb